icon icon
icon

Danh sách các nước và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hoá lãnh sự

Đăng bởi CAS Media vào lúc 15/06/2022

Nhu cầu hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài và ngược lại đang có xu hướng gia tăng. Để thực hiện các thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự không hề đơn giản vì nhiều giấy tờ, thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian xử lý. Nhưng các bạn cần lưu ý, không phải mọi giấy tờ đều cần hợp pháp hóa lãnh sự. Theo quy định của Nhà nước, có những loại giấy tờ thuộc trường hợp ngoại lệ, được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Dưới đây là danh sách những giấy tờ/tài liệu và các quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Việt Nam.

Miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự là gì?

Trước hết, các bạn cần biết khái niệm miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự là gì. Miễn hợp pháp hóa lãnh sự được hiểu là việc một số loại giấy tờ được miễn bước xác nhận lãnh sự của cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của quốc gia sử dụng. Những người sở hữu các giấy tờ/ tài liệu nằm trong danh mục không cần hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự sẽ được mang những giấy tờ đó từ nước cấp sang nước sử dụng mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Danh sách các nước và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ cùng những thỏa thuận, hiệp định của Việt Nam với một số quốc gia, có những loại giấy tờ/tài liệu, các quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự như sau:

Giấy tờ/ tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, có 4 loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

  • Tất cả các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà ở đó Việt Nam và nước ngoài có liên quan đều là thành viên, theo nguyên tắc có qua có lại.
  • Tất cả các giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
  • Tất cả các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tất cả các giấy tờ, tài liệu cơ quan tiếp nhận tại Việt Nam và nước ngoài không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật của Việt Nam và nước ngoài.

Các quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Để một quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự cần có các hiệp định tương trợ tư pháp hay hiệp định lãnh sự của Việt Nam với quốc gia đó. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp và hiệp định lãnh sự với 30 quốc gia trên thế giới. Dưới đây là danh sách các nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự:
 

Tên quốc gia

Các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Indonesia

Ngày 7/6/2013, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Indonesia đã được ký kết. Nó chính thức có hiệu lực từ ngày 22/01/2016. Theo Điều 19 trong Hiệp định này, các tài liệu và giấy tờ sử dụng với mục đích tương trợ tư pháp về hình sự sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nếu được chuyển giao (trừ trường hợp bên được yêu cầu đề nghị các tài liệu, giấy tờ cần được chứng thực phải được cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của 2 bên cấp).

Slovakia

Theo Điều 13 Hiệp định tương trợ tư pháp năm 1982 ký kết giữa Việt Nam và Tiệp Khắc, các giấy tờ dân sự về các việc liên quan đến gia đình và lao động, hình sự do cơ quan có thẩm quyền của 2 bên cấp sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo Điều 40 của Hiệp định lãnh sự năm 1980 ký kết giữa Việt Nam và Tiệp Khắc, tất cả các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh đạo do cơ quan đại diện Slovakia tại Việt Nam và cơ quan đại diện của Việt Nam tại Slovakia cấp sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Ukraine

Theo Điều 12 của Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Ukraine ký năm 2000, các giấy tờ dân sự như thương mại, hôn nhân gia đình, lao động; và hình sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên cấp thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo Điều 42 Hiệp định lãnh sự 1994 giữa Việt Nam – Ukraina, những giấy tờ nào thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh đạo do cơ quan đại diện của Ukraine tại Việt Nam và cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ukraine cấp sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Trung Quốc

Căn cứ tại Điều 29 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1998, những giấy tờ liên quan đến dân sự và hình sự được Tòa án/ cơ quan có thẩm quyền 2 bên lập nên, xác nhận hoặc đóng dấu sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Căn cứ điều 45 Hiệp định lãnh sự 1998, những giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Căn cứ vào khoản 4 điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, các giấy tờ để đăng ký khai sinh, giải quyết việc kết hôn, nhận cha/mẹ/con có yếu tố nước ngoài hoặc khai tử cho người nước ngoài cư trú tại biên giới.

Thụy Sĩ

Căn cứ vào điều 4 Hiệp định hợp tác về con nuôi 2005, các giấy tờ để nhận con nuôi được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của hai nước.

Tây Ban Nha

Tất cả các giấy tờ/ tài liệu về hình sự được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 nước khi chuyển giao qua các cơ quan Trung ương.

CH Séc

Theo điều 13 Hiệp định tương trợ tư pháp 1982 ký kết giữa Việt Nam và Tiệp Khắc, những giấy tờ dân sự và hinh sự được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của 2 nước.

Theo điều 40 Hiệp định lãnh sự năm 1980 ký với Tiệp Khắc, những giấy tờ nằm trong thẩm quyền của viên chức lãnh sự do cơ quan đại diện Séc tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Séc.

Romania

Căn cứ vào điều 22 Hiệp định lãnh sự 1995, những giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do cơ quan đại diện của Romania tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Romania cấp.

Pháp

Theo điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 1999 cùng Công hàm trao đổi giữa Cục lãnh sự và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2011, quy định về các bản án, quyết định công nhận, thi hành án dân sự hoặc các giấy tờ hộ tịch, dân sự do cơ quan có thẩm quyền 2 bên cấp.

Các giấy tờ để nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền chuyển sang cho cơ quan Trung ương.

Căn cứ điều 35.3 Hiệp định lãnh sự năm 1981, tất cả giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do cơ quan đại diện Pháp tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Pháp cấp.

Úc

Căn cứ vào điều 8 Hiệp định lãnh sự với Úc năm 2003, các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do cơ quan đại diện Úc tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Úc cấp.

Nhật Bản

Theo nguyên tắc có qua có lại, các giấy tờ như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai tử được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của 2 nước.

Nga

Theo điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp luật về các vấn đề dân sự. hình sự 1998, tất cả những giấy tờ do cơ quan tư pháp cấp.

Căn cứ điều 29 Hiệp định lãnh sự 1978, tất cả những giấy tờ của các viên chức được cấp bởi cơ quan đại diện của Nga tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Nga.

Lào

Căn cứ điều 12 Hiệp định tương trợ 1988, những giấy tờ dân sự như hôn nhân gia đình, hình sự được cơ quan có thẩm quyền 2 bên cấp.

Căn cứ điều 36 Hiệp định lãnh sự 1985, những giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam hoặc Việt Nam tại Lào cung cấp.

Căn cứ vào khoảng 4 điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Lào tại khu vực biên giới cấp cho giấy đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha/mẹ/con có yếu tố nước ngoài/ khai tử cho người nước ngoài cư trú tại vùng biên giới.

Ý

Căn cứ điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi 2003, những giấy tờ có liên quan đến việc nhận con nuôi được cơ quan có thẩm quyền của 2 nước cấp.

Đài Loan (Trung Quốc)

Căn cứ điều 15 trong Thỏa thuận giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa về Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, những giấy tờ dân sự như thương mại, hôn nhân, gia đình, lao động có chữ ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền 2 nước cấp.

Các quốc gia còn lại như Afghanistan, Algeria, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Belarus, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Iraq, Mông Cổ, Nicaragua được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm:

Visa New Line – Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự các nước uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trên đây là tổng hợp các loại giấy tờ và danh sách các quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu bạn đang cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, hãy đọc kỹ bài viết này để xem mình có loại giấy tờ nào không cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không. Nếu như bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ tới Visa New Line.

  • Đây là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự các nước, rất uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chúng tôi bao trọn gói thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự với thời gian xử lý vô cùng nhanh chóng, hồ sơ đơn giản.
  • Các bạn không cần lo lắng về những thủ tục rắc rối và tốn nhiều thời gian khi phải tự mình hoàn thiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Giá cả cho dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự rất hợp lý, phải chăng so với thị trường.

Còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay tới số Hotline 0934005759 để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ. 

Tags : chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: