icon icon
icon

Chứng nhận lãnh sự và Hợp pháp hóa lãnh sự theo Nghị định Chính phủ số 111/2011/NĐ-CP

Đăng bởi CAS Media vào lúc 14/06/2022

Nếu như các bạn đang có nhu cầu sử dụng giấy tờ được cấp tại Việt Nam hoặc giấy tờ do nước ngoài cấp tại Việt Nam thì chắc chắn các bạn phải hiểu rõ về hai khái niệm chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Bởi vì những giấy tờ này là những giấy tờ quan trọng và thủ tục hoàn thiện không phải đơn giản. Nó đã được quy định rõ ràng thông qua Nghị định Chính phủ và liên quan đến vấn đề pháp luật. Do đó, các bạn cần phải hiểu thật rõ để có thể hoàn thành thủ tục cho mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm chứng nhận lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự được định nghĩa là việc cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ và tài liệu của Việt Nam đẻ những giấy tờ và tài liệu đó được công nhận, sử dụng ở nước ngoài (Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định).

Một số thủ tục hành chính cần chứng nhận lãnh sự giấy tờ tại Việt Nam như xin việc tại nước ngoài, định cư nước ngoài, nhập tịch nước ngoài hay đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại nước ngoài, v.v…

Khái niệm hợp pháp hóa lãnh sự

Cũng theo Nghị định số 111/20211/NĐ-CP, trong Khoản 2 Điều 2 có viết “Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để những giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam”.

Các cơ quan có thẩm quyền ở đây là Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hay Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (tại Việt Nam) hoặc các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài – nơi có quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài (đối với các cơ quan tại nước ngoài).

Một số thủ tục hành chính cần được hợp pháp hóa lãnh sự theo Nghị định như xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, người nước ngoài muốn đăng ký hộ tịch tại Việt Nam, người nước ngoài xin nhận con nuôi tại Việt Nam, giấy tờ để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nghị định của Chính phủ về vấn đề chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự đã đề ra những quy định chung như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Trong điều 1 quy định về thẩm quyền, trình tự và thủ tục để hoàn thiện quá trình chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Cùng với đó là quy định về các nội dung quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Theo như Nghị định đề ra, thuật ngữ chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự được hiểu như sau:

“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài”.

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam”.

Điều 3: Nội dung

Nội dung của chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo nghị định bao gồm con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu. Chú ý, không bao hàm các chứng nhận liên quan đến nội dung hay hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Điều 4: Yêu cầu

Có 2 yêu cầu việc chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Thứ nhất, nếu muốn được công nhận và sử dụng ở nước ngoài thì các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phải được chứng nhận lãnh sự (ngoại trừ các trường hợp được quy định trong điều 9 của Nghị định 111/2011/NĐ-CP). Thứ hai, nếu muốn được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, tất cả các tài liệu, giấy tờ của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (ngoại trừ những trường hợp được quy định tại Điều 9 Nghị định 111/2011/NĐ-CP).

Điều 5: Quy định về các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam

Những cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm: Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện.

Trong đó, Bộ Ngoại giao sẽ có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho các cơ quan ngoại vụ thuộc các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề ngị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với các cơ quan đại diện có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài là những cơ quan đại diện ngoại giao hay cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện việc chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 6: Người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là những ai?

Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức hay cá nhân đều có quyền đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự tất cả những giấy tờ và tài liệu của mình hoặc của người khác mà không cần xin giấy ủy quyền.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, các cơ quan, tổ chức hay cá nhân sẽ trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, hoặc có thể nộp thông qua các cơ quan ngoại vụ đã được ủy quyền.

Điều 7: Ngôn ngữ sử dụng trong chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và địa điểm thực hiện

Ngôn ngữ được sử dụng để chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là tiếng Việt. Ngoài ra có thể sử dụng các ngôn ngữ chính thức tại nơi mà các giấy tờ đó được sử dụng, ví dụ tiếng Anh, tiếng Pháp.

Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chính là nơi chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 8: Chi phí

Chi phí cho việc chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu các bạn nộp hồ sơ qua bưu điện thì phải chịu thêm cước phí vận chuyển.

Điều 9: Những giấy tờ, tài liệu nào được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự?

Một số loại giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

 • Các giấy tờ/tài liệu nằm trong quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài có liên quan đều là thành viên hoặc nguyên tắc có qua có lại.
 • Giấy tờ/tài liệu được chuyển giao trực tiếp bằng ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và nước ngoài.
 • Giấy tờ/tài liệu được miễn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các loại giấy tờ/tài liệu cơ quan tiếp nhận không yêu cầu phải chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Những giấy tờ, tài liệu nào không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự?

Ngoài những giấy tờ, tài liệu được miễn không cần chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thì cũng có những giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự hay hợp pháp hóa lãnh sự như:

 • Tất cả các loại giấy tờ/tài liệu có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Việt Nam.
 • Tất cả các loại giấy tờ/tài liệu có chữ ký hoặc con dấu mà không phải bản gốc.
 • Tất cả các loại giấy tờ/tài liệu có nội dung chi tiết mâu thuẫn nhau.
 • Tất cả các loại giấy tờ/tài liệu đã bị hoặc đã có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được xác nhận lại theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể quan tâm:

Lý do nên thuê dịch phụ hợp pháp hóa lãnh sự thuê ngoài

Như các bạn đã biết, nhu cầu chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của người dân đang có xu hướng tăng lên và không phải ai cũng hiểu rõ về quy cách thực hiện và chuẩn bị hồ sơ sao cho đúng, đủ. Chính vì thế rất nhiều người đã tìm đến các dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự thuê ngoài để trợ giúp họ hoàn thành các thủ tục, giấy tờ có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. Đây là một sự lựa chọn thông minh và sáng suốt khi các bạn không thể tự mình làm được đúng, đủ, chính xác. Visa New Line là sự lựa chọn hàng đầu, uy tín và chất lượng nếu các bạn muốn thuê dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự theo nghị định.

Mọi thủ tục hành chính của Nhà nước luôn được xét duyệt một cách kỹ càng. Do đó, những việc này đôi khi sẽ tốn nhiều thời gian và công sức của các bạn. Ngày nay, hầu như ai cũng bận rộn với công việc và không có quá nhiều thời gian để đi đi lại lại giải quyết các thủ tục rườm rà, phức tạp này. Khi lựa chọn Visa New Line làm đơn vị trung gian giải quyết giấy tờ cho mình, các bạn sẽ không cần lo lắng vì:

 • Visa New Line có nhiều kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự. Nên chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ trót lọt vượt qua dễ dàng và nhanh chóng.
 • Bạn sẽ không lo bị vướng vào các thủ tục rắc rối vì đã có chúng tôi lo liệu từ A-Z, bạn chỉ cần chờ đợi kết quả.
 • Mặc dù bạn phải trả phí cho chúng tôi để chúng tôi giúp bạn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự nhưng chi phí đó đã được niêm yết trên thị trường, giá cả rất phải chăng. So với thời gian và công sức mà các bạn tự bỏ ra để thực hiện, thậm chí còn không hoàn thành được vì chưa có kinh nghiệm thì số tiền ấy không là gì cả.

Hãy liên hệ tới chúng tôi qua số Hotline 0934005759 hoặc info@visanewline.com để được tư vấn miễn phí. 

Tags : chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: